Skøyteglede

Har du en åpen plass i nabolaget, og gode naboer som vet hvor moro det kan være på en skøytebane? La deg bli inspirert til å danne en dugnadsgjeng ved å lese denne artikkelen. Dere kan også søke midler fra Skøyteglede.

Vanning på dugnad, med nogo attåt

Av Tor Weibye, Eventyrplassen Vannførelag

Lysten til å gå på skøyter på blank, nysprøytet is forsvinner ikke selv om kommunen ikke lenger har råd til å vanne selv. Det fikk foreldre i Ullevål Hageby i Oslo til å ta slangen i egne hender.

Kostyme

Det var mange som gjerne ville bruke isen, men få som vannet, ofte både dag og natt. Men ikke nå lenger. For i desember 1996 tok noen initiativet til å etablere det som fikk navnet Eventyrplassen Vannførelag. I dag har laget 39 mer eller mindre aktive medlemmer som legger is vinteren igjennom.

Vanningen er organisert slik at lagets medlemmer er satt opp i fem lag som skraper og legger is en kveld hver i uken, bortsett fra tirsdag og lørdag. Tirsdag har herrene tradisjonelt brukt banen selv, mens lørdagen har vi vernet som helligdag for familiene.

Hvert vannelag har sin vanneleder. Vedkommende sørger for å minne medlemmene om tid for innsats, mens vannelagsmedlemmene kan melde tilbake om eventuelle forfall. Mange medlemmer i hvert vannelag gjør oss mindre sårbare for mannefall slik at det alltid er noen som kan ta isskrapen fatt og deretter gripe slangen.

God spredning

Alle vannførere har barn som har hatt glede av skøyteisen på Eventyrplassen. Nå har flere og flere barnebarn fått nyte den samme opplevelsen i nærmiljøet. Og ingen bakker ut selv om egne barn er vokst fra både skruskøyter og bandykøller.

Eventyrisen fostrer skøyteglede og skøyteferdigheter. Dette har gjennom mange år kommet vår lokale bandyklubb til gode. Ullevål bandy har drøyt 300 spillere frå vårt nærområde. I fjor hentet klubbens a-lag hjem kongepokalen, og også guttelaget ble norgesmestre. Vannførelaget ligger selvsagt i vennskapelig rivalisering med banemesteren på Ullevåls nye kunstisbane og holder fast ved at håndlagt naturis gir en langt rikere opplevelse enn et kunstig maskinprodukt.

Folkemendge

Det viktigste grepet stifterne gjorde, med vår evige president Ole Geir Johansen i spissen, var å ta utgangspunkt i lystprinsippet. Alt laget befatter seg med, skal være lystbetont. På den måten blir dugnadsinnsatsen ikke en ekstra belastning, men en ekstra opplevelse med positivt fortegn.


Hver vinter arrangerer vi skøytekarneval på Eventyrplassen. De siste fire årene har vi invitert på tidlig kveldstid med omlag 100 tente fakler rundt banen. Selvsagt er det premiering av beste kostyme i flere klasser. Det er pølsegrilling, servering av kaffe, saft og kaker. Til skøytefesten inviterer vi også unge kunstløpere til å holde en oppvisning til musikk for oss. Arrangementet samler mellom 400 og 500 mennesker fra nærmiljøet.

Vi har også sørget for å ivareta det sosiale behovet blant medlemmene. Hver tirsdag, etter skøyteøkt eller ballsparking, er det vannsamling i vannhull to – eller vannstyret, som vi kaller det. Da kan man få luftet innestengte tanker og daglige frustrasjoner blant likemenn. Hver tirsdag føres det protokoll over hvem som er til stede, oppgaver som ligger foran oss, og hvilke utfordringer vi har overvunnet i uken som gikk.

Is lek

Faglig påfyll

Selvsagt sørger vi for faglig påfyll blant medlemmene. Hver høst har vi en ekskursjon der vann og is spiller hovedrollen. På den måten har vi vært på besøk blant annet i Vikingskipet på Hamar, Rånåsfoss Kraftverk, Meteorologisk Institutt, Norges Vassdrags- og energidirektorat, Oset Vannrenseanlegg, kloakkrenseanlegget på Bekkelaget og kloakkpumpa under Frognerparken.

Hvert år har laget også en utenlandsekspedisjon med omlag et dusin deltakere. Vann og is har også stått i fokus for disse, og vi har vært blant annet på skøytemesterskap i Heerenveen og Budapest, ishockeykamp i Gøterborg, bryggeribesøk i København, studier av vannsisternene under bakken i Istanbul, for ikke å glemme den store jubileumsturen i 2006 til Island.

Laget passer også på å feire seg selv med en årlig markering av stiftelsesdagen. Det skjer på lørdagen som ligger nærmest opptil 4. desember, som er vår stiftelsesdag. Da deles det ut diverse useriøse priser og oppmøtestatistikken gjennomgås. I april har Vannførelaget årsmøte. Da er vannesesongen over, og det er på tide å gjenvelge presidenten.

Eventyrplassen Vannførelag tar isleggingen på alvor, men sørger også for å ha mye moro sammen. Lagets ideer kan oppsummeres i vårt alltid gyldige motto: Et isfritt samfunn er et kaldt samfunn.

Skøytelek