Skøyteglede

Terminliste for turløp

I 2016 er det planlagt flere turløp. På grunn av isforholdene er det nødvendig at du sjekker arrangørenes egne hjemmesider for påmelding, israpport og eventuelt flytting/avlysning.

Se oversikten over turløpsbaner.

Hjemmeside Amundløpet:
Hjemmeside Setskog Skøytefestival:
Hjemmeside Vingnesløpet:
NB Løp i Oslo-området vil foreløbig bli annonsert på facebook: Oslos Skøytevenner