Skøyteglede

Norges Skøyteforbund har mottatt en nasjonal gave fra Sparebankstiftelsen DNB, der formålet er å fordele midler til gode prosjekter over hele landet.

Gavens formål er å spre skøyteglede, og det er en forutsetning at gaven utløser frivillighet og lokalt forankret aktivitet, spesielt blant barn og unge.

Lokale vanningslag

Vi mottar gjerne søknader fra lokale vanningslag som vil opprette eller drive små isflater.

Det er en forutsetning at søker legger opp til noen aktiviteter med skøytelek med barn og familie i løpet av sesongen, og søknaden bør fortelle kort om slike planer.

Søknad bør også fortelle om hvordan banen utløser dugnad og frivillighet.

Det kan søkes om ispakker på kr. 5000, 10 000 eller 20 000 til skøyter, skyfler, pingviner, kjegler samt prepareringsutstyr.

Gaven kan ikke dekke lønn eller anleggsarbeid.

Andre skøyteaktiviteter

Det kan også søkes spesielt om penger til skøyteaktiviteter på andre arenaer som retter seg mot barn og familie.

Ploging av vann

I prosjekt "Skøyteglede" har vi en stor ambisjon om å starte en kultur for ploging av vann til skøyteaktivitet.

Vi ønsker å komme i dialog med potensielle arrangører for å sikre at eventuell ploging blir gjort innenfor prosjektets krav til kvalitet og sikkerhet.

Lag og foreninger både i og utenfor Norges Skøyteforbund kan søke om midler. Søknadene blir behandlet fortløpende av en egen styringsgruppe.

Søknader og eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Bjørn Ruud