Skøyteglede

Forslag til skøyteleker

Asgeir Mamen forteller hvordan du kan organisere barn i skøytelek på isen.

Skøytelek

En isflate utfordrer og oppfordrer oss til aktivitet. Skøyteaktiviteter er populære blant barn, og gir mye god trening. Et hinder for mange imidlertid, er skøyteferdigheten. For å bli god på skøyter, må man gå mye på skøyter. For å gå mye på skøyter må man synes det er gøy å gå på skøyter. Mange av de lekene barna kjenner fra før, kan brukes på isen. De gir høy aktivitet og mye moro!

Lek gir også læring, men leken er i seg selv et fullverdig mål, som ikke trenger å rettferdiggjøres av et eller flere læringsmål. Leken har tre kjennetegn. 1) Den er indre motivert, et mål i seg selv, 2) lekens utfall er usikkert; sjansene er der både til suksess og fiasko. Det tredje elementet er at det er deltagerne som styrer situasjonen, som bestemmer reglene og rammen rundt aktiviteten.

Dette er viktige forhold som trener/lærer bør huske på. Gjennom å regulere forholdene slik at spenningsnivået i aktiviteten holder seg, og gi deltagerne medinnflytelse, kan man oppnå god aktivitet.

Arealet som behøves er avhengig både av antallet og ferdighetsnivået. Jo bedre ferdighet, jo større areal. Er ferdighetsnivået lavt, bør arealet begrenses. Det er viktig at trener/lærer ofrer arealet litt tanke. Hvis området blir for stort, blir aktiviteten lav; de med dårligst skøyteferdighet gir opp, og de beste blir slitne. Ved bevisst å regulere arealet og reglene kan trener/lærer skape en optimal aktivitet der både de beste og de minst flinke kan oppleve spenning og mestring. Vær også åpen for innspill fra deltagerne, barn "kan" lek, og vet hvordan den skal utformes for at aktiviteten skal være optimal.

I det følgende presenteres kort noen kjente leker. Disse fungerer også godt på is. Ved å ta hensyn til lekens kjennetegn slik at areal og regler er tilpasset, kan barna oppleve mye glede på isen.

"Haien kommer!"

Barna deles inn i tre eller fire fiskeslag, la dem gjerne finne på navn selv. En er hai og står i midten på banen, fiskene står i hvert sitt rede i hjørnene av banen. "Opproperen" (trener/lærer) roper ut fiskene, enten ett og ett fiskeslag av gangen eller alle fiskene samtidig. Disse skal så gå rundt haien. Når opproperen roper "Haien kommer!" kan haien forsøke å fange fiskene, og fiskene forsøker å komme tilbake til sitt rede hvor de ikke kan fanges. De som blir tatt, blir hai i neste omgang. Leken fortsetter til alle fiskene er blitt haier. Her kan det lages regler for hvordan man skal gå rundt haien, avstand, retning osv. Avstanden til redet bør også tilrettelegges i forhold til skøyteferdigheten. Opproper kan ved å være bevisst på når man roper "haien kommer!", styre aktiviteten noe.

"Hauk og due"

En i gruppen pekes ut/velges til å være hauk. De andre er duer som stille opp på den ene kortsiden av banen. Noen bruker en "opproper" som kaller ut duene, men det beste her er kanskje at trener/lærer har denne funksjonen, eller at hauken roper dem ut. Når duene "flyr" over til den andre siden, skal hauken forsøke å fange dem. De som blir tatt, blir hauker fra neste omgang av. Leken fortsetter til alle duene er tatt. Her kan man variere vanskelighetsgraden ved å endre lengde og bredde på banen. Jo bredere og kortere banen er, jo lettere er det for duene.

"Kjempeslangen slår krøll på seg"

Barna danner en rekke, holder godt fast rundt livet på hverandre. Førstemann i rekken er slangens hode, og skal fange (bite seg i) halen, den siste i rekken. Det gjelder at ikke slangen "sprekker". Variér antallet (lengden på slangen), ved veldig lange slanger er det tungt å bevege seg rundt, og det er lett at taket glipper hos noen. En kort slange gjør det vanskeligere for hodet å fange halen.

"Kråke søker make"

La barna gå fritt på isen, på signal skal barna finne seg en make (en partner) og stille seg opp langs en strek f.eks. Jo bedre ferdighet barna har, jo større kan området være.

"Lenkesisten"

Gruppen deles i to, og stiller seg på hver sin side av banen. To av barna plukkes ut til å stå på midten. Disse lenker seg sammen med armene og skal fange de andre barna når de ropes ut. De som blir fanget blir en del av lenken, som vokser helt til alle er fanget. Banebredde og lengde bør her tilpasses for å få en passelig aktivitet.

"Nappe hale"

Alle barna utstyres med en «hale», et bånd el. taubit. Det er om å gjøre å nappe flest mulig haler. Jo større område, jo større ferdighet kreves det av barna.

"Nordavind og sønnavind"

Ett eller flere barn pekes ut/velges til å være "nordavind". Når de fanger de andre blir de til is, og må stå stille til de blir frigjort (tint) av en eller flere "sønnavinder", disse kan ikke "fryses" av nordavindene. Antallet nordavinder bør være større enn antallet sønnavinder, og områdets størrelse bør reguleres i henhold til ferdighetsnivået. "Mange" vinder gir høy aktivitet, men få å jakte på. Ved å bytte hyppig, kan alle få prøve seg i alle funksjonene.

"Nummerkappløp"

Del barna inn i et passende antall lag, ca fem deltagere pr. Lag (OBS! Likt antall på alle lag!). Disse stiller opp hver for seg langs den ene kortsiden av banen og tildeler hverandre hvert sitt nummer fra 1 og oppover. Opproperen (trener/lærer) roper et tall og den som har det nummeret på laget, løper så den distansen som er markert og tilbake til laget sitt. Den som kommer først skaffer sitt lag 1 poeng. Her kan lærer variere med å rope samme nummer flere ganger, variere tidspunktet for når tallet ropes opp. Distansen som skal tilbakelegges må tilpasses ferdighetsnivået.

"Politi og røver"

Det velges et antall politi, disse skal fange de andre. Når noen blir tatt, blir de brakt til fengselet hvor de må være til de blir befridd av andre som ikke er tatt. Antall politi må vurderes ut fra skøyteferdighet og banestørrelse.

"Slå den tredje"

Et barn er jeger, et barn den jagede. Resten går fritt omkring i par. Den jagede kan fri seg ved å koble seg på et par, da blir den overskytende personen den jagede. Fanger jegeren den jagede, bytter de roller.

"Slå på ring"

Barna danner en ring, en står utenfor ringen. Denne går rundt i ringen og klapper en av barna i ringen på ryggen. Den som blir klappet på skal da gå rundt ringen og tilbake til plassen sin før klapperen klarer å gjøre det samme. Den som klapper må bytte fartsretning for ikke å få for stor fordel.

"Snipp og Snapp"

Del gruppen i to, som stiller seg rygg mot rygg med ca 2 m avstand. Den ene linjen heter "Snipp", den andre "Snapp". Opproper (trener/lærer) roper f.eks "Snipp!" Da skal "Snippene" rømme til et fristed ca 10 m unna, "Snappene" skal forsøke å fange "Snippene" før de når fristedet. Tilpass avstanden mellom gruppene og avstanden til fristedet efter skøyteferdigheten.

"Stiv heks"

En eller flere barn er "hekser". De fryser de andre til is hvis de fanger dem. De som blir tatt må stå stille på isen til de blir befridd av noen som ikke er tatt, f.eks ved at man går rundt hverandre, tar hverandre i hånden eller kryper mellom bena på den som er "stiv". Den siste løsningen er risikabel for barn som er ustødige. Fall kan lett skje og da er de skarpe skøytene nær ansiktet. Regulér arealet efter antall og skøyteferdighet. Et lite området gir en "tett" situasjon med mange muligheter for å fange og frigi.