Skøyteglede

Vil du og dine naboer vanne en liten bane?

Eventyrplassen Vannførelag forteller om hvordan de organiserer dugnad og vanning.

Du kan også søke oss om midler til et slikt prosjekt.

Noen skøyteleker som kan være gøy å prøve.

Har du andre spørsmål om dugnad og vanning (ikke om søknad), kan du rette disse til vår fagkontakt Christian Schøyen

Skøytelek

Det er bare fantasien som hindrer deg i å lage en spennende og morsom skøytedag for barn og familie. Skøytekarneval er kanskje mest populært for de yngre, men det går også an å samarbeide med et lokalt Frifo-lag om natursti med varm kakao og grilling. Her vil vi fortløpende legge ut noen ideer som dukker opp

Skøyteorientering - en ny sport i Drammen

Sturla IF arrangerte en skøytedag som et orienteringsløp. Her ser du kartet.